Χορευτικά

Τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου διαχωρίζονται σε 3 διαφορετικές ομάδες.

1η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ( Παιδικό και εφηβικό τμήμα )
Η ηλικία έναρξης στο παιδικό τμήμα ξεκινάει από 5 ετών.
Με το κριτήριο της χοροδιδασκάλου τα παιδιά χωρίζονται σε αρχάρια και προχωρημένα, σε παιδικό και εφηβικό τμήμα.
Την εκμάθηση των παραπάνω τμημάτων επιμελείται η Χοροδιδάσκαλος και ενεργό χορευτικό μέλος του συλλόγου, Αποστολίδου Δήμητρα.
2η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ( Αρχάριο Ενηλίκων )
Στο τμήμα των ΄Αρχαρίων Ενηλίκων ' περιέχονται όλες οι ηλικίες χωρίς όριο, σαν μια τεράστια οικογένεια.
Την εκμάθηση και επιμέλεια αυτού του τμήματος έχει αναλάβει ο Χοροδιδάσκαλος του συλλόγου μας, Μάκης Πετρίδης.
3η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ( Προχωρημένο Χορευτικό )
Το τμήμα αυτό πλαισιώνετε από μία ενεργή ομάδα χορευτών περίπου 30 ατόμων, η οποία εκπροσωπεί τον σύλλογο σε όλες του τις εκδηλώσεις καθώς επίσης και σε κάθε κάλεσμα που δέχεται ο σύλλογος.
Την εκμάθηση και επιμέλεια και αυτού του τμήματος έχει αναλάβει επίσης ο Χοροδιδάσκαλος Μάκης Πετρίδης.