Διοικητικά Συμβούλια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2013 - 2015

Πρόεδρος - Εμεινίδης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος - Τσανακτσίδου Ολυμπία 
Γεν. Γραμματέας -  Τσιατάκη  Άννα
Ταμίας - Γεωργιάδου Ελένη
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Χατζηγεωργιάδου Χριστίνα
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κορτσινίδης Γιώργος
Υπ. Yματισμού - Κιαπίδης Παναγιώτης  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2011 - 2013

Πρόεδρος - Εμεινίδης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος - Τσανακτσίδου Ολυμπία 
Γεν. Γραμματέας -  Τσιατάκη  Άννα
Ταμίας - Γεωργιάδου Ελένη
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Χατζηγεωργιάδου Χριστίνα
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κορτσινίδης Γιώργος
Υπ. Yματισμού - Κιαπίδης Παναγιώτης 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2009 - 2011

Πρόεδρος - Εμεινίδης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος - Εξουζίδης Λεωνίδας
Γεν. Γραμματέας - Τσανακτσίδου Ολυμπία
Ταμίας - Γεωργιάδου Ελένη
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Χατζηγεωργιάδου Χριστίνα
Υπ. Καλλιτεχνικού - Πανίδου Λίζα
Υπ. Yματισμού - Κιαπίδης Παναγιώτης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2007 - 2009

Πρόεδρος - Εμεινίδης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος - Εξουζίδης Λεωνίδας
Γεν. Γραμματέας - Τσανακτσίδου Ολυμπία
Ταμίας - Γεωργιάδου Ελένη
Υπ. Δημ. Σχέσεων - ΧΜυστακίδης Χρήστος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Καρασαββίδου Ευμορφία
Υπ. Yματισμού - Κιαπίδης Παναγιώτης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2005 - 2007

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Εξουζίδης Λεωνίδας
Γεν. Γραμματέας - Τσανακτσίδου Ολυμπία
Ταμίας - Εμεινίδου – Γεωργιάδου Ελένη
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Τελεντζίδου Αναστασία
Υπ. Καλλιτεχνικού - Μαδενλίδης Ιπάτιος
Υπ. Yματισμού - Κιαπίδης Παναγιώτης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2003 - 2005

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας - Κυργερίδης Λάζαρος
Ταμίας - Παπαδόπουλος Σάββας
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Εξουζίδης Λεωνίδας
Υπ. Καλλιτεχνικού - Τριανταφυλλίδης Ιωάννης
Υπ. Yματισμού - Κιαπίδης Παναγιώτης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2001 - 2003

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Παπαδόπουλος Σάββας
Γεν. Γραμματέας - Σιδηρόπουλος Παύλος
Ταμίας - Αποστολίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Τριανταφυλλίδης Ιωάννης
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κυριακίδης Νικόλαος
Υπ. Yματισμού - Κυργερίδης Λάζαρος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1999 - 2001

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Κοασίδου Ελισσάβετ
Γεν. Γραμματέας - Τοματζίδης Παύλος
Ταμίας - Αποστολίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Κυριακίδης Νικόλαος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Ανανιάδου Παρέσα
Υπ. Yματισμού - Τασουλίδου Έφη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1997 - 1999

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Παπαδόπουλος Σάββας
Γεν. Γραμματέας - Κοασίδου Ελισσάβετ
Ταμίας - Αποστολίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Απατζίδης Ιωάννης
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κυργερίδης Λάζαρος
Υπ. Yματισμού - Τασουλίδου Έφη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1995 - 1997

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Απατζίδης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας - Κοασίδου Ελισσάβετ
Ταμίας - Αποστολίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Παπαδόπουλος Σάββας
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κυριακίδης Νικόλαος
Υπ. Yματισμού - Τσαντιριάδου Λίνα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1994 - 1995

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Απατζίδης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας - Κοασίδου Ελισσάβετ
Ταμίας - Αποστολίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Κωνσταντινίδου Ελένη
Υπ. Καλλιτεχνικού - Βασιλειάδου Κατερίνα
Υπ. Yματισμού - Παναγιωτίδου Μαρία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1993 - 1994

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Αποστολίδης Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας - Στεφανίδης Δημοσθένης
Ταμίας - Παπαδόπουλος Σάββας
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Διαμαντίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Θεωδωρίδου Έφη
Υπ. Yματισμού - Απατζίδης Ιωάννης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1992 - 1993

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Αποστολίδης Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας - Στεφανίδης Δημοσθένης
Ταμίας - Παπαδόπουλος Σάββας
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Διαμαντίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Θεωδωρίδου Έφη
Υπ. Yματισμού - Απατζίδης Ιωάννης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1991 - 1992

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Ξενοπούλου Χαρίκλεια
Γεν. Γραμματέας - Κυργερίδης Λάζαρος
Ταμίας - Παπαδόπουλος Σάββας
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Διαμαντίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
Υπ. Yματισμού - Αποστολίδης Βασίλειος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1990 - 1991

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Ξενοπούλου Χαρίκλεια
Γεν. Γραμματέας - Κυργερίδης Λάζαρος
Ταμίας - Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Διαμαντίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Αποστολίδης Βασίλειος
Υπ. Yματισμού - Παπαδόπουλος Σάββας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1989 - 1990

Πρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας - Κυργερίδης Λάζαρος
Ταμίας - Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Διαμαντίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Yματισμού - Ξενοπούλου Χαρίκλεια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1988 - 1989

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας - Γεωργιάδης Αναστάσιος
Ταμίας - Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Διαμαντίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Υφαντίδου Δούκισσα
Υπ. Yματισμού - Ξενοπούλου Χαρίκλεια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1987 - 1988

Πρόεδρος - Κυριακίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας - Ζεπίδης Λεωνίδας
Ταμίας - Εμμανουηλίδης Γεώργιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Παπαδοπούλου Φωτείνη
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κυργερίδης Λάζαρος
Υπ. Yματισμού - Γεωργιάδης Αναστάσιος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1986 - 1987

Πρόεδρος - Τσεκερίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας - Μουτρουπίδου Ελένη
Ταμίας - Κυργερίδης Λάζαρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Δαμιανίδου Ελένη
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κεμεντσετζίδου Ευαγγελία
Υπ. Yματισμού - Κυριακίδης Νικόλαος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1985 - 1986

Πρόεδρος - Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας - Ζεπίδης Λεωνίδας
Ταμίας - Κυργερίδης Λάζαρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Μουτρουπίδου Ελένη
Υπ. Καλλιτεχνικού - Τσεκερίδης Ιωάννης
Υπ. Yματισμού - Κεμεντσετζιδου Ευαγγελία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1985 - 1986

Πρόεδρος - Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος - Σαλονικίδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας - Στεφανίδης Δημοσθένης
Ταμίας - Κυργερίδης Λάζαρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Γεωργιάδης Αναστάσιος
Υπ. Yματισμού - Μουτρουπίδου Ελένη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1983 - 1984

Πρόεδρος - Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Αντιπρόεδρος - Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας - Παπαδοπούλου Κλάρα
Ταμίας - Κυργερίδης Λάζαρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Στεφανίδης Γεώργιος
Υπ. Yματισμού - Γεωργιάδης Αναστάσιος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1982 - 1983

Πρόεδρος - Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Αντιπρόεδρος - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Γεν. Γραμματέας - Γιαννακίδης Αντώνιος
Ταμίας - Τσαανίδης Ιωάννης
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Αβανίδης Κωνσταντίνος
Υπ. Καλλιτεχνικού - Παπαδοπούλου Σοφία
Υπ. Yματισμού - Τσεκερίδης Ιωάννης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1981 - 1982

Πρόεδρος - Τσεκερίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος - Καλλίδης Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας - Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Ταμίας - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Παπαδοπούλου Σοφία
Υπ. Καλλιτεχνικού - Οικονομίδου Χρυσούλα
Υπ. Yματισμού - Χαριτωνίδης Αθανάσιος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1980 - 1981

Πρόεδρος - Τσεκερίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος - Καλλίδης Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας - Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Ταμίας - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Μπουτιέρου Σταυρούλα
Υπ. Καλλιτεχνικού - Κυριακίδης Νικόλαος
Υπ. Yματισμού - Χαλκίδης Παναγιώτης & Μωυσίδης Χαράλαμπος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1979 - 1980

Πρόεδρος - Καζαντζίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος - Τσεκερίδης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας - Χαραλαμπίδης Νικόλαος
Ταμίας - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Χαραβόπουλος Πυθαγόρας
Υπ. Καλλιτεχνικού - Φολτίδης Γεώργιος
Υπ. Yματισμού - Χαλκίδης Παναγιώτης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1978 - 1979

Πρόεδρος - Καζαντζίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος - Στεφανίδης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας - Κεραμιδάς Στυλιανός
Ταμίας - Λαζαρίδης Ευστάθιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων - Χαραβόπουλος Πυθαγόρας
Υπ. Καλλιτεχνικού - Φεστέρης Θεόδωρος
Υπ. Yματισμού - Κυριακίδης Οδυσσέας

Επάνω