Εκδηλώσεις


Ο στόχος των ιδρυτών του συλλόγου μας, ηταν βεβαίως η 'Διατήρηση του Ποντιακού στοιχείου, Ελληνισμού και παράδοσης' αλλά και να παραδειγματιζόμαστε και στα παιδιά μας, για την κοινωνική προσφορά μας στον συνάνθρωπο και το φιλανθρωπικό μας πνεύμα, πέρα απο κάθε άλλη συμμετοχή σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού περεχομένου.