Εκμάθηση Λύρας

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‘ ΑΠΟΛΛΩΝ ‘

Ως πόντιοι γνωρίζουμε καλά - γιατί αυτή είναι κληρονομιά που μας
άφησαν οι πρόγονοι μας και για την οποία πολέμησαν
- πως καθήκον μας είναι, να μεταφέρουμε και να διατηρήσουμε από γενιά σε γενιά την ποντιακή ιστορία, διάλεκτο και παράδοση μέσα από την μουσική και το τραγούδι. Έτσι λοιπόν θέλοντας να διονίσουμε το έργο αυτό, προσφέρουμε την δυνατότητα της εκμάθησης λύρας, σε συνεργασία με τον Φάνη Κουρουκλίδη - Μουσική Σχολή «ΑΠΟΛΛΩΝ» παλιό μέλος του συλλόγου και νυν αξιωμένο καλλιτέχνη της ποντιακής παράδοσης κάθε
Δευτέρα και Πέμπτη 18.00 - 22.00 μ.μ , στα γραφεία του συλλόγου μας.